برچسب: پلیس انتظامی اسلامشهر

جانشین فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد:

جانشین فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران با انجام یک عملیات منسجم، ۸۶ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشف و یک قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند.