برچسب: شهدای چهاردانگه

_DSC3399 در پی اجرای طرح ساماندهی قبور شهدا

طرح ساماندهی قبور شهدا در گلزار شهدای امام زاده عباس چهاردانگه بعد از هشت ماه ۲۸ درصد پیشرفت داشته و از ۱۹۵ قبر شهید تنها ۷۰ قبر تعویض سنگ شده و مابقی در حالی که سنگ از قبر جدا شده با وضعیت اسف باری رها شده است.