برچسب: شهدای مفقود الاثر

سردار باقرزاده خبر داد:

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پیکرهای طیبه شهدای تازه تفحص شده در مناطق کردستان عراق و همچنین پیکرهای تفحص شده در منطقه جنوب عراق به ترتیب طی روزهای سوم و ۱۱ شهریور به کشور بازمی‌گردند.