برچسب: سازمان صنعت و معدن اسلامشهر

گزارش تسنیم از دور تازه رکود، تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران ــ 12

رئیس اتحادیه واحدهای سنگبری استان تهران با بیان این که از مجموع ۶ هزار واحد سنگبری کشور ۵ هزار و ۵۰۰ واحد تعطیل شده‌اند،گفت: کل اعضای سنگبری ایران به دلیل اعتراض در دریافت مالیات بر ارزش افزوده تعطیل کره اند.