برچسب: رئیس جمهور

دکتر فرزاد جهان بین

امام خمینی (ره) می فرمایند:همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم .

رئیس جمهور در اجتماع مردم اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم :

رئیس دولت یازدهم امروز در بیست و یکمین سفر استانی به شهرستان‌های استان تهران به اسلامشهر سفر کرد و بدون توجه به برخی از وعده های فرماندار شهرستان در آستانه این سفر؛ در اجتماع مردم اسلامشهر ، بهارستان و رباط کریم سخرانی کرد.