برچسب: دادگستری اسلامشهر

رییس دادگستری اسلامشهر خبر داد:

رییس دادگستری شهرستان اسلامشهر با بیان اینکه فرایند دادرسی در دادگاهها تا ۲۴ درصد کاهش یافته گفت: اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری با تشکیلات و قوانین جدید از نخستین روز تیرماه در اسلامشهر آغاز شده است