برچسب: امیرعلی زارعی

IMG_4703 (Copy) درگفتگو ریئس موسسه علمی جهادی راسخون مطرح شد:

زارعی مدیر موسسه علمی گفت: يكي از دلايل تشكيل اين موسسه فقدان مجموعه مشابه در سطح چهاردانگه بوده وبه طوري كلي ميتوان گفت اين مجموعه نه تنها در سطح چهاردانگه و اسلامشهر وجود ندارد بلكه مشابه آن در جنوب تهران نيز پیدا نمی شود.