برچسب: اسلامشهر خبرنگاران اسلامشهرى

توسط فرماندار اسلامشهر:

امیراله حقیقی در جلسه ستاد به اصطلاح مردمی گفت:گروههای سیاسی و اجتماعی، تشکل ها، اتحادیه ها و اصناف ومساجد باید نقش موثری در اطلاع رسانی درباره این سفر مهم و پر خیر و برکت به شهرستان داشته باشند