برچسب: ارشاد اسلامشهر

رئیس جمهور در اجتماع مردم اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم :

رئیس دولت یازدهم امروز در بیست و یکمین سفر استانی به شهرستان‌های استان تهران به اسلامشهر سفر کرد و بدون توجه به برخی از وعده های فرماندار شهرستان در آستانه این سفر؛ در اجتماع مردم اسلامشهر ، بهارستان و رباط کریم سخرانی کرد.