برچسب: احتمال حذف یارانه

به گزارش فارس :

دولت طبق قانون باید ۶ میلیون نفر را از قطار دریافت یارانه پیاده کند تا منابع لازم برای پرداخت متعادل شود، اما حذف خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه به جای افراد ثروتمند به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع واکنش‌هایی به همراه داشته است.