4dangeh11

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، سالهاست شهر چهاردانگه افتتاح واقعی پروژه های شهری را به خود ندیده است، سال ۸۴ ورزشگاه بانوان چهاردانگه کلید خورد و قرار بود مدت دوسال تکمیل شود اما هنوز این پروژه در حال ساخت است و بانوان شهر چهاردانگه در محرومیت ناشی از ناتوانی شهرداری چهاردانگه در تکیمل این پروژه باقی مانده […]