4dangeh 1

سهم خواهی از شهردار جدید چهاردانگه کلید خورد+سند

اینگونه اطلاع رسانی باب درخواست های فراوان را به سوی شهرداری باز خواهد کرد و بعید نیست در بین این درخواست ها موارد زیاده خواهانه و غیر قانونی نیز گنجانده شود و باستی از طرح چنین در خواست هایی که با یک نامه اداری نیز قابل پیگیری است در سایت شهرداری پرهیز شود.

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، همان طور که انتظار میرفت با ورود شهردار جدید به عرصه فعالیت، سهم خواهی های زیاه خواهانه از وی کلید خورده است.

سایت شهرداری چهاردانگه روز گذشته در اولین خبر از حضور شهردار جدی در این شهر، شروع به درخواست های صنفی کرده و خواهان افزایش دریافتی شان و خدمات درمانی و رفاهی شده اند.

4dangeh

هرچند از کوچه و کنار آمار های غیر رسمی از دریافتی های چند میلیونی آبدارچی های شهرداری به گوش میرسد، اما جا داشت روابط عمومی شهرداری تحمل بیشتری به خرج  داده و اجازه میداد جوهر مهر انتصاب پرچگانی خشک میشد و این در حالی که برخی از مسولین شهر از چاقی مفرت شهرداری چهاردانگه که باعث کندی حرکت آن شده است گله مند هستند.

اینگونه اطلاع رسانی باب درخواست های فراوان را به سوی شهرداری باز خواهد کرد و بعید نیست در بین این درخواست ها موارد زیاده خواهانه و غیر قانونی نیز گنجانده شود و باستی از طرح چنین در خواست هایی که با یک نامه اداری نیز قابل پیگیری است در سایت شهرداری پرهیز شود.

4dangeh 1

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.