جلسه مدیران مدارس چهاردانگه برای تحقق اهداف پروژه مهر

در راستای تحقق اهداف پروژه مهر، جلسه مدیران مدارس سه مقطع تحصیلی در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش منطقه برگزار شد.

به گزارش اسلامشهر ۲۴ ؛ در این جلسه حنیف نیا رئیس آموزش و پرورش منطقه در خصوص اهمیت اجرای پروژه مهر به عنوان نماد مدیریت کیفیت فراگیر یاد کرد و افزود: از همه مدیران مدارس انتظار می رود تا در راستای اجرای پروژه مهر جهت بازگشایی هر چه بهتر مدارس در روز اول مهر با کارایی و اثربخشی بیش از گذشته، همدلی و همزبانی خویش را به نمایش بگذارند.
وی کیفیت بخشی به تمامی امور مدرسه را از اهداف مهم و تاکیدات مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد و گفت: قطعا توجه به شعار” شوق تغییر در سایه تدبیر برای مدیریت کیفیت فراگیر” منطقه چهاردانگه نیز در این راستا طراحی شده و بنا داریم تا در چهارچوب برنامه استراتژیک طراحی شده در اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران کیفیت و کمیت کارهای مربوط به حوزه آموزش و پرورش را با انطباق بر مستندات و شاخص های وزارتی و استانی اجرایی کنیم.
حنیف نیا در بخش دیگری از سخنان خود فرایند انسداد مبادی بیسوادی، سوادآموزی و اجرای بخشنامه های مربوط به شناسایی و باسواد کردن اولیای بیسواد و نیز سهمیه اختصاصی به مدارس را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدیران مدارس در این بخش تمام تلاش خویش را بکار بگیرند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.